4:10 PM EDT

Scott Garrett, R-NJ 5th
4:14 PM EDT

Chaka Fattah, D-PA 2nd
4:18 PM EDT

Scott Garrett, R-NJ 5th
4:20 PM EDT

Chaka Fattah, D-PA 2nd