12:48 PM EDT

Scott Garrett, R-NJ 5th
12:52 PM EDT

Jose E. Serrano, D-NY 15th
12:52 PM EDT

Jose E. Serrano, D-NY 15th
12:52 PM EDT

Jose E. Serrano, D-NY 15th