6:07 PM EDT

Scott Garrett, R-NJ 5th
6:07 PM EDT

Scott Garrett, R-NJ 5th
6:07 PM EDT

Joe Pitts, R-PA 16th
6:08 PM EDT

Scott Garrett, R-NJ 5th
6:11 PM EDT

Jim McGovern, D-MA 2nd
6:11 PM EDT

Maxine Waters, D-CA 43rd
6:16 PM EDT

Scott Garrett, R-NJ 5th
6:16 PM EDT

Kevin McCarthy, R-CA 23rd
6:19 PM EDT

Maxine Waters, D-CA 43rd
6:22 PM EDT

Scott Garrett, R-NJ 5th
6:24 PM EDT

Patrick McHenry, R-NC 10th