2:58 PM EDT

Bart Gordon, D-TN 6th
2:58 PM EDT

Donna Christian-Green, D-VI