Baki Ilkin

- Present Ambassador, United Nations, Turkey Videos: 2 c. April 6, 1999 - Present Ambassador, Turkey Videos: 2

Recent Appearances

See all appearances

Appearance Stats

More